O Firmie

Początki działalności PST sięgają 1996 roku. Początkowo zajmowaliśmy się detaliczną sprzedażą paliw, jednak w wyniku dużego zapotrzebowania rozszerzyliśmy działalność o sprzedaż hurtową. Dla zaspokojenia potrzeb naszych klientów dysponujemy dwiema cysternami posiadającymi wszystkie zezwolenia i legalizacje.W 2010 roku firma postawiła na rozwój serwisu aut osobowych i sklepu części zamiennych. Szereg poczynionych inwestycji zarówno w wyposażenie serwisu jak i stany magazynowe pozwolił nam w krótkim okresie osiągnąć pozycję lidera na rynku lokalnym. W osiągnięciu takiej pozycji nie bez znaczenia były również inwestycje poczynione w liczne szkolenia kadry pracowniczej. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług było wstąpienie w 2011 roku do ogólnopolskiej sieci warsztatów Q-SERVICE. W tym samym roku osiągnęliśmy największy sukces w dotychczasowej działalności firmy. Podczas „Gali Mistrzów Warsztatu”  organizowanej przez największego dostawcę części samochodowych w Europie Środkowej – Inter Cars, uhonorowani zostaliśmy za zajęcie 10 miejsca w zakupach na całą Polskę.